Millised on kindlustuslepingu piirangud ja välistused

Sinu omaosalus kindlustusperioodi kohta on 50€ (pronks kindlustuskaitsepakett) või 100€ (hõbe ja kuld kindlustuskaitsepakett). Omaosaluse summa arvestatakse maha esimesest kindlustusjuhtumi hüvitamisele kuuluvast summast.

Kindlustuskaitse alla ei kuulu ravi mis on mõeldud Sinu hammaste, mis puudusid enne kindlustuslepingu alguskuupäeva või alguskuupäeval, asendamiseks.

Kindlustuskaitse rakendub teatud ravile (hamba transplantatsioon e. hambasiirdamine, krooni k.a poolkrooni, panuse või silla paigaldus, implantaadi, abutmenti ja implantaadi krooni paigaldamine ning teised implantaadiga seotud raviteenused, osaline või totaalprotees vaid siis kui Sa oled sellele ravile taotlenud eelkinnituse enne selle ravi algus.

Hüvitamisele ei kuulu raviteenuste kulu, mida ei ole kirjeldatud kindlustuslepingu tingimuste punktis 11 (Lisa A) või mis on tingimustes välistatud.

Hüvitamisele ei kuulu profülaktilised menetlused (hammaste kontroll, ladestuste eemaldamine, puhastus, poleerimine, pesu, fluoroteraapia ja muu sarnane).

Ravi, mis on mõeldud olemasolevate hambakroonide, sildade, hambaproteeside või implantaatide asendamiseks on välistatud, välja arvatud juhul, kui seline ravi on eelkinnitatud.

Kosmeetiline ravi ja ravi, mis ei ole kliiniliselt vajalik ei kuulu kindlustuskaitse alla.

Ravi tasud, mis hüvitatakse riikliku hambaravihüvitise või muud liiki kindlustuse alusel, olenemata sellest, kas Te nõuate neid hüvitisi riigilt või muult kindlustusandjalt või mitte ei ole hüvitatav.

Täielik nimekiri välistustest on kirjas Cavitas hambaravikindlustuslepingu tingimuste AMT-1/2021 punktis 8.

Loe lisaks: