Mida teha kindlustusjuhtumite korral?

NB! Kindlustusjuhtumite esitamisel on lisaks raviarvele ja selle tasumist kinnitavale maksekorralduse koopiale vajalik esitada ka kindlustusjuhtumite esitamise vorm.

NB! Teatud raviteenused kuuluvad hüvitamisele vaid siis kui nendele on saadud kindlustusjuhtumite käsitleja kinnitus enne ravi algust.

1

Hambaraviarve e. kindlustusjuhtumi tekkimine

Saa hambaravi Sinu poolt eelistatud hambaravikliinikus.
Tasu raviarve teostatud raviteenuste eest. Kaardimakse korral hoia alles maksekorralduse koopia.
Täida kindlustusjuhtumi esitamise vorm (leia see ülalt) raviarve põhjal või oma hambaarsti abil.
2

Sisene kindlustusjuhtumite käsitlemise portaali

Sisene kindlustujuhtumite käsitlemise portaali läbi selle veebilehe menüü alajaotuse "Kindlustusjuhtumid" (https://kindlustusjuhtumid.cavitas.ee).
Esmakordsel sisenemisel teosta portaali registreerimine kasutades andmeid, mis on kirjas Sinu poliisil.
Igal järgenaval korral kasuta sienemiseks vaid oma isikukoodi ja salasõna, mille sa registreerimisel endale lõid.
3

Lae ravidokumendid portaali

Lae raviarve, kindlustusjuhtumi esitamise vorm ja maksekorralduse koopia portaali järgides juhiseid ekraanil.
4

Ole otsusele ootel

Kindlustusjuhtumi käsitlemine võib võtta 2-3 nädalat aega.
Jälgi oma kindlustusjuhtumite käsitlemise staatust kindlustusjuhtumite portaali menüüs oleva valiku "Minu kindlustusjuhtumid" kaudu.
Kindlustusjuhtumi käsitlemise otsusest annab teada hüvitisteatis, mis saadetakse Sinu e-posti aadressile.
5

Hüvitise väljamakse

Kindlustushüvitis laekub Sinu pangakontole 5 tööpäeva jooksul hüvitisteatise kättesaamise päevast.

Täieliku informatsiooni kindlustusjuhtumite, nende esitamise ja hüvitamise kohta leiad Cavitas hambaravikindlustuslepingu tingimuste AMT-1/2021 punktist 7.

Loe lisaks: