Milline on Cavitas hambaravikindlustuse kindlustuskaitse?

Ettevõtte poolt kindlustatud isiku - Sinu - kindlustuskaitse riskid võtab enda kanda kindlustusandja AmTrust International Underwriters DAC.

Cavitas hambaravikindlustuse kindlustuskaitse eesmärk on hüvitada Sulle kindlustuslepingu tingimuste alusel Sinu vajalikud hambaravikulud mis tekivad kindlustusperioodi jooksul.

Kindlustuskaitse saamiseks võid Sa raviks pöörduda mistahes hambaravikliinikusse Eestis.

Kõik Sinu suus olevad hambad on kindlustusega kaetud sõltumata varasemast raviajaloost (puuduolevate hammaste ravi on välistatud).

Kindlustuskaitse hõlmab Sinu juba käimasolevaid, kavandatud või soovitatud ravi tingimusel, et ravi toimub pärast kindlustuslepingu alguskuupäeva ja on vajaduse korral eelnevalt kinnitatud (vt kindlustuslepingu tingimuste punkt 7.2).

Kindlustuskaitse periood on 1 aasta. Kindlustuskaitse jõustub kohe peale kollektiivse kindlustuslepingu sõlmimist Sinu tööandja ja kindlustusandja vahel. Kindlustuskaitse alguse kuupäev on märgitud Sinu e-posti aadressile saadetud kindlustuspoliisile.

Teatud raviteenused kuuluvad kindlustuskaitse alla vaid siis kui oled nendele taotlenud kindlustusjuhtumite käsitleja kinnituse enne ravi algust. Sellised raviteenused on:
a) Hamba transplantatsioon e. hambasiirdamine
b) Krooni (k.a poolkrooni), panuse või silla paigaldus
c) Implantaadi, abutmenti ja implantaadi krooni paigaldamine ning teised implantaadiga seotud raviteenused
d) Osaline või totaalprotees (ülemine ja alumine lõualuu)

Kindlustuskaitse kohta loe lisaks Cavitas hambaravikindlustuslepingu tingimusi AMT-1/2021

Loe lisaks: